Ամրագրել սեղան Sorriso Gelato (Թամանյան 2ա)

Հատուկ Միջոցառումներ

Sorriso Gelato (Թամանյան 2ա)

Ամրագրումն առցանց հեշտ է

Խոհանոց
Եվրոպական
Շրջան
Կենտրոն
Դրեսս կոդ
Ազատ
Ծառայության Գնահատական
5
Գնի Գնահատական
5

Sorriso Gelato (Թամանյան 2ա)

Թամանյան 2ա
10:00-00:00
Նկարագրություն

Սորրիզոսրճարանըհիմնադրվելէ2012 թվականին` Երևանիսրտում, Հյուսիսայինպողոտա10/5 հասցեում: Ամենինչսկսվեցնրանից, երբհիմնադիրներըհամտեսեցինիտալականջելատոԻտալիայիտարբերքաղաքներումևեկանայնմտքին, որմերքաղաքինպակասումէիսկականիտալականտեխնոլոգիայովպատրաաստվողջելատո, որըեթեհամադրելՀայաստանիարևահամմրգերիհետկստացվիաննկարագրելիհամադրություն, որնանգամհենցիրենց, Իտալացիներինկզարմացնի:

ՍորրիզոիտալերենիցթարգմանաբարնշանակումէԺպիտ, ևիսկզբանեորդեգրելէսկզբունքհնարավորամենինչանելապահովելուհաճախորդներիհարմարավետ, հաճելիմթնոլորտը:

Կարևորագույնսկզբունքներիցէօգտագործելմիմիայնբնական, բարձրորակհումք՝առանցորևէքիմիականհավելումներիկամներկանյութերի:

Դրանովէպայամանվորված, որՍորրիզոնհամագործակցումէԻտալականամենահայտնիորակյալհումքարտադրողըկերություններիհետինչպիսիքեն՝IRCA, Guiso, Roquette-ը:

ԱյժմԵրևանումգործումէ2 Սորրիզոսրճարանև2 խանութսրճարանԴալմաևԵրևանմոլերում: Ինչպեսնաևմեծածախվաճառքիտեսանկյունից, քաղաքիտարբերսրճարաններումնույնպեսհնարավորէհամտեսելմերարտադրանքը:

Կարծիքներ

Ինչ են խոսում մեր մասին

Եղիր առաջինը, ով կթողնի մեկնաբանություն:

Նմանատիպ ռեստորաններ

Ձեզ դուր կգան նաեվ