Ամրագրել սեղան Պայմաններ

Հատուկ Միջոցառումներ

Պայմաններ

Մուտք գործելով կամ օգտագործելով Ծառայությունները ցանկացած այնպիսի եղանակով, ինչը ներառում, սակայն չի սահմանափակվում այցելելով կայք, սույնով դուք հստակորեն ընդունում եք, որ կարդացել և հասկացել եք սույն համաձայնագիրը և համաձայն եք պարտավորվածություն կրել սույնով սահմանված պայմանների և ժամկետների հանդեպ և երաշխավորել, որ ունեք իրավունք, լիազորություն և ունակություն՝ համաձայնել և ենթարկվել սույն պայմաններին և ժամկետներին, ինչպես նաև իրավաբանորեն իրավունք եք վերապահում սույն համաձայնագրի դրույթների հանդեպ, ինչը օրենքով արգելված չէ, անկախ այն բանից, հանդիսանում եք արդոք Ծառայությունների գրանցված օգտագործող, թե ոչ: Reserve.am կարող է փոփել կամ լրացնել սույն Համաձայնագիրը ցանկացած ժամանակ, արդյունավետ կերպով Ծառայությունների միջոցով: Դուք պարտավոր եք պարբերաբար վերանայել սույն Համաձայնագիրը: Ծառայությունների ձեր շարունակական օգտագործումը ցանկացած նման փոփոխությունների կամ լրացումների դեպքում նշանակում է ձեր համաձայնությունը շարունակել պարտավորված լինել սույն Համաձայնագրի հանդեպ փոփոխված կամ լրացված դրույթներին:

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՐԴԱԼ սույն համաձայնագիրը ՈՒՇԱԴԻՐ՝ հավաստիանալու, որ դուք հասկանում եք յուրաքանչյուր դրույթ: սույն համաձայնագիրը պարունակում է պարտադիր անհատական դատավարության եվ կոլեկտիվ դատական նիստի հրաժարականի դրույթ, որը պահանջում է ԱՐԲԻՏՐԱԺի կիրառում անհատական հիմունքներով վեճեր լուծելու նպատակով, այլ ոչ դատական նիստեր կամ կոլեկտիվ դատավարություն:

Իրավասություն: Եթե դուք գտնվում եք այնպիսի իրավական դաշտում, որը սահմանափակում է Ծառայությունների օգտագործումը կամ համաձայնագրեր կնքելու կարողությունը տարիքի պատճառով, դուք պետք է ենթարկվեք նման տարիքային սահմանափակումներին և չկիրառեք Ծառայությունները: Կիրառելով և մուտք գործելով Ծառայություններ, դուք երաշխավորում եք, որ առնվազն 18 տարեկան եք, իսկ, եթե 18 տարեկանից ցածր եք և օգտագործում եք Ծառայությունները չափահասի հսկողության շրջանակներում, ով առնվազն 18 տարեկան է , պա այդ դեպքում չափահասը համարվում է Ծառայություններից օգտվողը: Չսահմանափակելով վերոհիշյալը, այդ ծառայությունները չեն տրամադրվում 13 տարեկանից ցածր անձանց, և եթե դուք տակ 13 տարեկանից ցածր եք, Դուք չեք կարող օգտագործել Ծառայությունները որևէ հանգամանքներում կամ որևէ պատճառով: Ծառայությունները առաջարկվում են միայն ձեր անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար, այլ ոչ ի շահ որևէ երրորդ կողմի: Reserve.am կարող է իր հայեցողությամբ հրաժարվել ծառայություններ առաջարկելուց ցանկացած անձի կամ կազմակերպության համար կամ փոխել Ծառայությունների իրավասության պահանջները ցանկացած ժամանակ:

SMS և տեքստային հաղորդագրությունները: Reserve.am-ում. Տրամադրելով մեզ ձեր բջջային հեռախոսահամարը Ծառայություններում գրանցվելիս՝ դուք ուղղակիորեն համաձայնում եք ստանալ Ծառայությունների վերաբերյալ SMS և տեքստային հաղորդագրություններ մեր կողմից: Օրինակ, մենք կարող ենք ձեզ ուղարկել SMS կամ տեքստային հաղորդագրություններ ձեր ամրագրման խնդրանքների վերաբերյալ, որոնք դուք կատարում եք Ծառայությունների միջոցով:

Ամրագրումներ: Ծառայությունների առանձնահատկություններից մեկը ձեզ աջակցելն է՝ ապահովելով ամրագրումը մասնակից երրորդ կողմի ռեստորաններում: Երբ ամրագրում եք հայցում ռեստորանում, ամրագրումը չի հաստատվի, մինչև դուք չստանաք հաստատումը Ծառայություններ համակարգի միջոցով: Հաստատվելուց հետո, դուք համաձայնում եք իրականացնել ամրագրումը՝ ժամանակին այցելելով և սննդի համար վճարելով: Դուք համաձայնվում եք նաև չվերավաճառել Ծառայությունների միջոցով կատարված որևէ ամրագրում: Եթե ​​ձեզ անհրաժեշտ է փոփոխել հաստատված ամրագրումը, խնդրում ենք ուղարկել մեզ SMS տեքստային հաղորդագրություն ցանկացած ժամանակ: Մենք կկապնվենք ռեստորանի հետ անհրաժեշտ փոփոխություն (ներ) իրականացնելու նպակատով: Այնուամենայնիվ, նկատի ունեցեք, որ ռեստորանները մշտապես չեն կարող հարմարեցնել փոփոխությունները, և փոփոխության բոլոր հարցումները կախված են ռեստորանի հնարավորություններից և հաստատումից: Տրամադրելով ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն և բջջային հեռախոսահամարը, դուք համաձայնվում եք ստանալ հաղորդակցություններ (այդ թվում `SMS տեքստային հաղորդագրություններ) Reserve.am-ից էլեկտրոնային հասցեով և բջջային հեռախոսամարով, ներառելով, սակայն չսահմանափակվելով ամրագրման հարցման և ամրագրման փոփոխությունների վերաբերյալ հաղորդակցությունները:

Ամրագրման չեղարկման և չիրականացրած ամրագրումներ:Դուք կարող եք չեղյալ համարել ընթացիկ ամրագրման խնդրանքը, որը դեռևս չի հաստատվել ցանկացած ժամանակ առանց տուգանքի: Այնուամենայնիվ, ամրագրումը հստատվելուց հետո, ռեստորանը հատուկ ձեզ համար սեղան է պահում, և դուք համաձայնում եք իրականացնել ամրագրումը՝ այցելելով ժամանակին և վճարելով սննդի համար: Չնայած նրան, որ մենք հասկանում ենք, որ պլանները կարող են փոխվել, եթե դուք չեք կարող իրականացնել հաստատված ամրագրումը, դուք պետք է չեղյալ հայտարարեք այն Ծառայությունների միջոցով նշված ժամանակահատվածից առնվազն երկու (2) ժամ առաջ

Հղումներ երրորդ կողմի կայքերին: Ծառայությունները կարող են պարունակել հղումներ այլ ինտերնետային կայքերին, որոնք շահագործվում են երրորդ անձանց կողմից, ովքեր փոխկապակցված չեն Reserve հետ: Նման հղումները տրամադրվում են օգտագործողների հղումների համար միայն և Reserve չի վերահսկում նման երրորդ կողմերը կամ կայքերը և պատասխանատվություն չի կրում և լիազորված չէ դրանց բովանդակության, ծառայությունների, գործառույթների, ճշտության, օրինականության, նպատակահարմարության կամ նման կայքերում որևէ այլ ոլորտի համար: Ձեր կողմից նման կայքեր մուտք գործելը իրականացվում է ձեր սեփական ռիսկային շրջանակներում: Որևէ նման հղման ընդգրկումը չի ենթադրում Reserve դրական եզրակացությունը նյութի վերաբերյալ նման կայքերում կամ որևէ կապ՝ Reserve և իրենց օպերատորներ միջև: Դուք հետագայում ընդունում և համաձայնում եք, որ մենք պատասխանատվություն կամ լիազորություն չենք կրում, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, որևէ պատճառած վնասի կամ կորստի հանդեպ, կամ որը պայմանավորված է նման բովանդակությամբ, ապրանքներով կամ ծառայություններով կամ դրանց կիրառման հետ, որոնք առկա են ցանկացած նման կայքում:

Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը նկարագրում է, թե ինչպես է Reserve հավաքագրում, օգտագործում, կիսում և պահպանում տեղեկատվությունը, երբ դուք կիրառում, այցելում և համագործակցում եք մեր ծառայությունների հետ ("Ծառայություններ"), ներառելով, ակայն առանց սահմանափակվելով, մեր կայքերի կամ այլ առցանց ծառայությունների միջոցով: Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կիրառվում է սպառողական օգտագործողների համար՝ օգտագործելով, այցելելով կամ համագործակցելով Ծառայությունների հետ, դուք համաձայնել եք պարտավորվածություն կրել սույն Գաղտնիության քաղաքականություն պայմանների հանդեպ:

Մեր կողմից հավաքագրված տեղեկություններ

Տրամադրելով մեզ ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն` դուք հստակորեն համաձայնվում եք մեզանից նամակներ ստանալ Ծառայությունների վերաբերյալ, այնուամենայնիվ, դուք կարող եք հրաժարվել որոշակի գովազդային կամ այլ էլեկտրոնային հաղորդագրություններից՝ հետևելով մեր կողմից ձեզ ուղարկված նամակներում սահմանված հրահանգներին:


Բացի այդ, տրամադրելով մեզ ձեր բջջային հեռախոսահամարը Ծառայությունների համար հաշիվը հիմնելիս , դուք ուղղակիորեն համաձայնում եք մեզանից ստանալ SMS տեքստային հաղորդագրություններ Ծառայությունների վերաբերյալ և ընդունում, որ հաղորդագրությունների և տվյալների տրամադրման գնահատականը կարող է կիրառվել` կախված Ձեր բջջայինի հեռախոսային ծառայություն մատուցողից :

Հայցի և ամրագրման վերաբերյալ տեղեկատվություն

Երբ դուք օգտվում եք Ծառայություններից՝ հայցելով և ամրագրություններ կատարելով ռեստորաններում, մենք նույնպես հավաքագրում և պահպանում ենք նման հարցումների և ամրագրումների հետ կապված տեղեկատվությունը, այդ թվում, ձեր հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը, ավարտված ամրագրումների հետ կապված տեղեկատվություններ և ռեստորանների կողմից մեզ տրամադրված տեղեկատվությունը, երբ դուք համագործակցում եք Ծառայությունների միջոցով: Տրամադրելով մեզ ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ամրագրում կատարելով Reserve.am միջոցով , դուք հստակորեն համաձայնվում եք մեզանից ստանալ նամակներ Ծառայությունների վերաբերյալ:

Ի լրումն, տրամադրելով մեզ հետ բջջային հեռախոսահամարը, Reserve միջոցով ամրագրումներ կատարելով, դուք ուղղակիորեն համաձայնվում եք ստանալ SMS հաղորդագրություններ մեզանից ձեր ամրագրման վերաբերյալ և գիտակցում այն, որ հաղորդագրությունների և տվյալների գնահատականը կախված է Ձեր բջջային հեռախոսի ծառայությունները մատակարարող ընկերությունից:

Ինչպես ենք օգտագործում ձեր տվյալները

Վերոնշյալ տեղեկատվության հավաքագրման մեր առաջնային նպատակն է թույլ տալ մեզ տրամադրել և բարելավել ծառայությունները և առաջարկել ձեզ ընդլայնված և անհատական փորձ Ծառայություններից օգտվելիս:

Օրինակ՝ մենք կարող ենք`

  • Հայցել, հաստատել, փոխել կամ չեղյալ համարել ամրագրումները ձեր անունից,
    ծառայությունների շրջանակներում ձեր կողմից ընտրված ռեստորաններում,
  • Ուղարկել ձեզ տեղեկատվություն հայցվող, հաստատված, փոփոխված, ավարտված կամ չեղյալ համարված ամրագրումների վերաբերյալ ձեր կողմից Ծառայությունների միջոցով ընտրված ռեստորաններում, ներառյալ համառոտ
  • Տրամադրել ձեզ հավատարմության պարգևներ, այլ աջակցություն և Reserve հետ կապված այլ ապրանքներ և ծառայություններ,
  • Ուղարկել Ծառայությունների հետ կապված այլ տեղեկատվություն, ներառյալ տեխնիկական ծանուցումներ, թարմացումներ, անվտանգության ծանուցումներ, աջակցության և վարչարարական հաղորդագրություններ: